Tiến độ thanh toán CĂN HỘ DỨC LONG GOLDEN LAND

Liên hệ chủ đầu tư được ưu đãi lớn và thông tin chính xác

I.PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Phương thức thanh toán dự án căn hộ đức long golden land vô cùng linh hoạt vì có rất nhiều lựa chọn dành cho mọi đối tượng khách hàng, ví như:

THANH TOÁN THEO TỪNG THÁNG

  Tỷ lệ (%) Thời gian thanh toán Ghi chú
Đợt 1 20% Ngay khi ký HĐĐC (Bao gồm tiền đặt cọc)  
Đợt 2 1% Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 1  
Đợt 3 1% Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 2  
Đợt 4 1% Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 3  
Đợt 5 1% Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 4  
Đợt 6 2% Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 5  
Đợt 7 2% Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 6  
Đợt 8 2% Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 7  
Đợt 9 0% Ký HĐMB chính thức  
Đợt 10 2% Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 9  
Đợt 11 2% Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 10  
Đợt 12 2% Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 11  
Đợt 13 2% Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 12  
Đợt 14 2% Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 13  
Đợt 15 3% Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 14  
Đợt 16 3% Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 15  
Đợt 17 3% Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 16  
Đợt 18 3% Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 17  
Đợt 19 3% Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 18  
Đợt 20 3% Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 19  
Đợt 21 3% Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 20  
Đợt 22 3% Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 21  
Đợt 23 4% Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 22  
Đợt 24 4% Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 23  
Đợt 25 4% Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 24  
Đợt 26 4% Sau 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 25  
Đợt 27 25% Nhận căn hộ (30/06/2018)  
Đợt 28 5% Nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ  
T. cộng: 100%    

 

THANH TOÁN THEO 3 THÁNG/Đợt

  Tỷ lệ (%) Thời gian thanh toán Ghi chú
Đợt 1 10% Ngay khi ký HĐĐC (Bao gồm tiền đặt cọc)  
Đợt 2 3% Sau 03 tháng kể từ ngày thanh toán đợt 1  
Đợt 3 3% Sau 03 tháng kể từ ngày thanh toán đợt 2  
Đợt 4 6% Sau 03 tháng kể từ ngày thanh toán đợt 3  
Đợt 5 0 Ký HĐMB chính thức  
Đợt 6 2% Sau 03 tháng kể từ ngày thanh toán đợt 5  
Đợt 7 2% Sau 03 tháng kể từ ngày thanh toán đợt 6  
Đợt 8 2% Sau 03 tháng kể từ ngày thanh toán đợt 7  
Đợt 9 2% Sau 03 tháng kể từ ngày thanh toán đợt 8  
Đợt 10 3% Sau 03 tháng kể từ ngày thanh toán đợt 9  
Đợt 11 25% Nhận căn hộ (30/06/2018)  
Đợt 12 5% Nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ  
T. cộng: 100%    

 

THANH TOÁN THEO QUÝ

  Tỷ lệ (%) Thời gian thanh toán Ghi chú
Đợt 1 10% Ngay khi ký HĐĐC  
Đợt 2 5% Sau 4 tháng kể từ ngày thanh toán đợt 1  
Đợt 3 5% Hoàn thiện phần móng cọc  
Đợt 4 0 Ký HĐMB Chính thức  
Đợt 5 5% hoàn thiện phần hầm  
Đợt 6 5% Đổ bê tông sàn tầng 4  
Đợt 7 5% Đổ bê tông sàn tầng 8  
Đợt 8 5% Đổ bê tông sàn tầng 12  
Đợt 9 5% Đổ bê tông sàn tầng 16  
Đợt 10 5% Đổ bê tông sàn tầng 20  
Đợt 11 5% Đổ bê tông sàn tầng 24  
Đợt 12 5% Cất nóc  
Đợt 13 10% Hoàn thiện phần xây  
Đợt 14 25%  Nhận căn hộ (Quý II/2018)  
Đợt 15 5% Nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ  
T. cộng: 100%    

 

Chương trình bán hàng

Chiết khấu bán hàng:

- CK: 7% cho 200 khách hàng đầu tiên

- CK: 5% cho 100 khách hàng tiêp theo

- CK: 3% cho 100 khách hàng kế tiếp

Liên hệ :

Email: canhoduclong@gmail.com

Tel: 0908 395 122, 0986 73 0505

website: www.canhoduclong.com

 

 

 

 

0906 626 217