Dưới đây là bảng giá 128 căn hộ Đức Long Western Park

BẢNG GIÁ ĐỨC LONG WESTERN PARK
STT Mã căn DT thông thủy DT tim tường Giá chưa VAT Giá chưa VAT sau CK Giá sau VAT sau CK
1 A.04-03 58,13 63,84   1.164.963.303                   1.083.415.872             1.191.757.459  
2 A.04-06 75,6 82,84   1.690.399.191                   1.572.071.248             1.729.278.373  
3 A.04-11 57,7 63,84   1.256.783.071                   1.168.808.256             1.285.689.082  
4 A.05-01 57,7 63,84   1.256.783.071                   1.168.808.256             1.285.689.082  
5 A.05-03 58,13 63,84   1.164.963.303                   1.083.415.872             1.191.757.459  
6 A.05-06 75,6 82,84   1.690.399.191                   1.572.071.248             1.729.278.373  
7 A.05-11 57,7 63,84   1.256.783.071                   1.168.808.256             1.285.689.082  
8 A.06-01 57,7 63,84   1.262.521.806                   1.174.145.280             1.291.559.808  
9 A.06-03 58,13 63,84   1.170.702.039                   1.088.752.896             1.197.628.186  
10 A.06-06 75,6 82,84   1.697.845.884                   1.578.996.672             1.736.896.339  

Tải Bảng Giá Căn Hộ Full:  Download
Phòng Kinh Doanh chủ đầu tư, HOTLINE: 0906 626 217

mặt bằng chính thức dự án Đức Long Western Park

Mặt bằng chính thức dự án căn hộ Đức Long Western Park

Hình ảnh nhà mẫu 2 phòng ngủ, diện tích 63,84m2, ký hiệu CH-B2.


nhà mẫu Đức Long Western Park
nhà mẫu Đức Long Western Park

nhà mẫu Đức Long Western Park
nhà mẫu Đức Long Western Park
nhà mẫu Đức Long Western Park

Hình ảnh nhà mẫu Đức Long Western Park

Tag:Đức Long Western Park

Thông tin liên quan

0906 626 217